Skip to main content

Integration

Vi har lång erfarenhet av utveckling och integration av interna system mot Webb och Intranät. T.ex. tidregistrering, behörighetsstyrda kundarea, databaskonvertering mellan olika miljöer, import och export av data mellan olika systemtyper.

SuiteCRM Konsult

Mediabiz jobbar sedan några år tillbaka med drift, underhåll och anpassning av kundrelationsprogrammen SuiteCRM / SugarCRM. Vi utvecklar och integrerar även kundanpassade moduler för dessa system. 

Din partner?

Mediabiz har mångårig erfarenhet av webb teknik sedan slutet av 1990 talet. Bland annat CMS system för användarvänlig administration av hemsidor men även andra system så som Webb butiker, Intranät, Bokningssystem, CRM, Bild- och inventariedatabaser.